Brännskär

Om Brännskär

Brännskär ligger i Finlands sydvästra skärgård, i Åboland, söder om Nagu. Ön ligger inte långt från Kirjais i Nagu som via broar och landsvägsfärjor är kopplad med fastlandet.

Brännskär är en naturskön ö med mycket berg och klippor samt med i dagens läge en ganska tätt bevuxen vegetation av både barrskog och ängsmark. Artrikedomen på ön är stor i det varierande landskapet som brukats i århundraden av människan.

Människans historia på ön är dokumenterad sedan 1500-talet, men första uppgifterna om bosättning är från så sent som 1700-talet. På bergiga öar såsom Brännskär har odlingsmöjligheterna begränsats till självhushållningen, och man har satsat på fiske och jakt för ett tillskott i kassan. Till och med den egna djurhållningen har varit mycket begränsad på grund av tillgången till betesmark och vinterfoder. Många förknippar Brännskär med rökt fisk, som Östermans var vida kända för.

 

Brännskär är ungefär 50 hektar stor. Idag ägs öns östra del av Åbolands Skärgårdsstiftelse och Svenska småbruk och egna hem Ab. Detta område om ungefär 20 ha förvaltas av Åbolands Skärgårdsstiftelse. Den västra delen av ön är i privat ägo.

Åbolands Skärgårdsstiftelse
European Regional Development Fund
Biosfär
Leader
© 2018 Brännskär
Planning & design: Sydweb