Brännskär

Hitta till oss

Brännskär ligger i Finlands sydvästra skärgård, i Åboland, söder om Nagu på randen till den yttre skärgården. Ön ligger inte långt från Kirjais i Nagu som via broar och landsvägsfärjor är kopplad med fastlandet. Det är lätt att hitta till besökshamnen med båt, men det är också möjligt att ta sig till Brännskär om ni kommer via fastlandet med bil. Kör då ner till Kirjais, där ni kan lämna bilen på parkeringsplatsen och varifrån ni får åka förbindelsebåt Ms Nordep eller Cheri ut till Brännskär. Ett annat alternativ är att köra ner till Pärnäs, vid Nagu-Korpo färjfäste och ta förbindelsebåten Cheri de sista sjömilen. Till Pärnäs kommer man även med buss. Ni hittar information och telefonnumror till olika taxin, färj- och busstidtabeller på sidan Förbindelser.


Hitta Brännskär med båt:

Brännskär N 60' 05,2'  E 21' 58,6' hittar ni ca. 3 sjömil västerut från Gullkrona och på sjökortet hittar ni oss på sjökortsbladet 709. Vare sig ni kommer från öster eller väster är det svårt att missa besökshamnen som ligger inne i den sydvästliga viken på Brännskär. Ni känner igen hamnen på det röda båthuset och husen kring förbindelsebåtsbryggan. Det är djupt inne i hamnen så ni behöver inte vara rädda om er båt. Mera hamninfo om servicen hittar ni på Servicesidan


Hitta Brännskär med bil:

Om ni kommer körandes från Åbo:

Kör söderut på den gamla Åbovägen förbi St. Karins centrum där ni svänger höger ut på Skärgårdsvägen som leder mot Pargas. Kör genom Pargas centrum och vidare fram till Pargas-Nagu färjan. Färjan tar ungefär 10 minuter. Vägsträckan mellan vägskälet vid St. Karins ut till Pargas-Nagu färjan tar ca. 40 minuter. Efter färjan åker ni cirka fem minuter innan ni svänger till vänster mot Kirjais. Efter ungefär 9 kilomter svänger ni pånytt till vänster mot Kirjais. Därifrån är det sex kilometer till Kirjais by, men ni fortsätter igenom byn och vidare mot förbindelsebåtsbryggan, där vägen tar slut. Ni får räkna med 25 minuter från färjan till Kirjais förbindelsebåtsbrygga. Härifrån tar ni er vidare med Ms Nordep, Cheri, eller taxibåt.

Ett annat allternativ är att ni istället för att svänga in vid första vägskälet till Kirjais, fortsätter vidare fram till Pärnäs vid Nagu-Korpo färjfäste där förbindelsebåten Cheri väntar er förutsatt att ni följer tidtabellen. Det tar ungefär en halvtimme från Pargas-Nagu färjan till färjfästet vid Pärnäs.


Om ni kommer körandes från Helsingfors:

Kör Åbo motorväg mot Åbo hela vägen tills det kommer en avfart till Pargas runt 5 km före Åbo.  Vänd  åt vänster mot Pargas och kör rakt längs med Skärgårdsvägen genom Pargas centrum fram till Pargas-Nagu färjan. Färjan tar ungefär 10 minuter. Vägsträckan mellan Pargasavfarten vid Åbo motorväg och Pargas-Nagu färja tar 45 minuter. Efter färjan åker ni cirka fem minuter innan ni svänger till vänster mot Kirjais. Efter 9 kilomter svänger ni pånytt till vänster mot Kirjais. Därifrån är det sex kilometer till Kirjais by, men ni fortsätter igenom byn och vidare mot förbindelsebåtsbryggan, där vägen tar slut. Ni får räkna med 25 minuter från färjan till Kirjais förbindelsebåtsbrygga. Härifrån tar ni er vidare med Ms Nordep ,Cheri eller taxibåt.

Ett annat allternativ är att ni istället för att svänga in vid första vägskälet till Kirjais, fortsätter vidare fram till Pärnäs vid Nagu-Korpo färjfäste där förbindelsebåten Cheri väntar er, förutsatt att ni följer tidtabellen. Det tar ungefär en halv timme från Pargas-Nagu färjan till färjfästet vid Pärnäs.

 

Om ni kommer körandes från Åland:

Ni kan komma över med färjan till antingen Galtby i Korpo, till Åbo eller till Vartsala i Gustavs. Kommer ni från Gustavs, kan ni köra antingen via Åbo eller via Iniö, med Skärgårdsvägen till Houtskär-Korpo färjan och vidare fram till Korpo-Nagu färjan. Sen fortsätter ni köra från färjan genom Nagu centrum tills ni skall svänga höger mot Kirjais och så kör ända till Kirjais by och vidare till förbindelsebåtsbryggan varifrån man tar sig till Brännskär med Ms Nordep, Cheri eller taxibåt.

Ett annat alternativ är att ni istället för att köra vidare från Korpo-Nagu färjan stannar vid färjfästet i Pärnäs på Nagu sidan och hoppar på förbindelsebåten Cheri, som väntar på er förutsatt att ni följt tidtabellen.

Åbolands Skärgårdsstiftelse
European Regional Development Fund
Biosfär
Leader
© 2018 Brännskär
Planning & design: Sydweb